Workshops

"Het leven omarmen"

"Het leven omarmen" gaat over de uitnodiging om te kiezen voor het leven. Depressie, chronische ziekte, misbruik, de dood van een dierbare of andere gebeurtenissen kunnen je leven hebben bepaald. Het lijkt wel of het leven, misschien ongemerkt, is geroofd. Dat we, zoals in Psalm 23 staat, wonen in het 'dal van diepe duisternis', in plaats van dat we er doorheen trekken, samen met de Herder.

Deze workshop kan op 1 of meerdere avonden, dan wel dagdelen, gegeven worden.

Op dit moment staan er geen workshops gepland.