Werkwijze

We starten met een kennismakingsgesprek waarin we kijken of of het hulpaanbod aansluit bij de hulpvraag. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden. Als we het erover eens zijn om samen aan de slag te gaan, spreken we een begeleidingsplan af. 

Van overleven naar Leven!

Je bent uniek en hebt ook op jouw eigen manier gereageerd op omstandigheden uit je leven. Misschien heb je onbewust een stuk van jezelf afgeschermd om zo te kunnen overleven. Therapie kan je daarin inzicht geven zodat je eigen keuzes kunt maken, keuzes waarvoor je de verantwoordelijkheid aanvaardt.

Ik maak gebruik van verschillende therapievormen, waarin het hier-en-nu en het verleden aan bod komen:
   - Transactionele Analyse
   - Gestalttherapie
   - Relationeel Emotieve Therapie
   - Beeldcommunicatie                                                                                               - EMDR 

 

 

 

 

 

 

 

 


Relatietherapie