de Crux

De crux is een woord met meerdere betekenissen. De crux van een probleem of een situatie geeft aan wat de kern ervan is. Vaak gaat het over een moeilijk oplosbaar probleem of een struikelblok om verder te komen. De crux in een verhaal is het omslagpunt, waarna meer duidelijk wordt over het vervolg.

Crux is ook het Latijnse woord voor kruis. Het kruis wijst op het werkKruis van Jezus, die gekomen is om

  • verslagen harten hoop te bieden
  • gevangenen hun vrijlating bekend te maken
  • degenen die treuren te troosten
  • puinhopen te herbouwen van wat door de generaties heen verwoest was

(naar Jesaja 61:1-4)

Boom over de beek In de therapiegesprekken komen de verschillende aspecten van crux aan bod. Om je te helpen voorbij struikelblokken in jezelf of in relaties met anderen te komen, en een nieuwe wending aan je leven te geven.